Zijn we op de goede manier bezig, houden we ons aan de afspraken, geven we les zoals we graag les willen geven. Met andere woorden; ‘doen we wat we beloven te doen op it Twalûk’. Hier kun je op verschillende manieren achter komen. Wij doen dat o.a. door zelfevaluatie. We kijken dan naar ‘de gewenste situatie’. Deze gewenste situatie is omschreven in zogenaamde kwaliteitskaarten. Er zijn kwaliteitskaarten voor heel veel onderwerpen zoals leerstof aanbod, didactisch handelen, pedagogisch klimaat, opbrengsten, visie/missie etc. Ieder schooljaar leggen we een aantal kaarten voor aan het personeel. Het personeel gaat de kaarten scoren en geeft door middel van de score aan in hoeverre we aan de ‘gewenste situatie’ voldoen. De resultaten van deze kaarten zijn verwerkt in het document ‘Evaluatie jaarplan’ .

Ook de ouders en de leerlingen van It Twalûk worden elk jaar middels een enquête gevraagd naar hun mening over de kwaliteit van de school en andere onderwerpen. De resultaten kunt u lezen in de uitkomsten ouderenquête en leerlingenquête.

Daarnaast evalueren we ook altijd onze uitstroomgegevens. Waar zijn onze leerlingen naar toe uitgestroomd en zijn we daar over tevreden of kan het allemaal nog beter. Dit allemaal volgens het motto; ‘je leert wat je kan’. De resultaten van deze evaluatie kunt u lezen in ‘uitstroom SO en uitstroom VSO .