Veel leerlingen maken gebruik van taxivervoer voor het traject van huis naar school. Dit vervoer kan worden aangevraagd bij de gemeente, afdeling leerlingenvervoer, waar de leerling woont. De criteria voor toekenning verschillen per gemeente.

Zelfstandig reizen

De school gaat in gesprek met ouders van leerlingen boven de twaalf, als die misschien zelfstandig kunnen reizen. Het doel is om te bekijken, eventueel samen met de gemeente, of het voor de betrokken leerling mogelijk is om met het openbaar vervoer naar school te komen.