De begeleidingsmethode ‘Eigen Initiatief Model’ wordt op It Twalûk schoolbreed toegepast, zowel in het SO als in het VSO. Deze methode is er op gericht om leerlingen zo veel mogelijk uit te dagen om hun eigen capaciteiten te ontdekken en gebruiken.

De EIM-methode geeft aan leerlingen ruimte om zelf oplossingen te bedenken en uit te voeren. Op die manier is de afhankelijkheid van de leerkracht of begeleider minder groot en blijkt iedereen meer te kunnen dan verwacht! Afgelopen schooljaar heeft het personeel weer bijscholing gekregen met betrekking tot dit onderwerp.