Vakanties Eerste dag Laatste dag
     
Studiedag alle lln vrij 15-10-2018 15-10-2018
Herfstvakantie 20-10-2018 28-10-2018
Studiedag alle lln vrij 15-11-2018 15-11-2018
Kerstvakantie 22-12-2018 06-01-2019
Studiedag alle lln vrij 15-02-2019 15-02-2019
Voorjaarsvakantie 16-02-2019 24-02-2019
Goede Vrijdag / Pasen 19-04-2019 22-04-2019
Meivakantie 27-04-2019 12-05-2019
Studiedag alle llln vrij 29-05-2019 29-05-2019
Hemelvaart weekend 30-05-2019 02-06-2019
Pinksteren 10-06-2019 10-06-2019
Zomervakantie 13-07-2019 25-08-2019

Let op:

Hieronder extra les-vrije dagen
(de leerlingen hebben op deze dag vrij maar de leerkrachten niet);

  • 16 januari 2019 de groep DB2 van Jeanet Kooistra
  • 18 januari 2019 DB 3 Luitzen Jongema en Groen/Techniek van Eelco Wapstra
  • 21 januari 2019 ZW/Economie Mascha Appeldoorn en Nanette den Hertog
  • 23 januari 2019 VSO 1A Jan de Wit en VSO 1B Pieter Visser