Wat komt een leerling van VSO It Twalûk tegen op een dag? Hoe gaat dat leren op het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) in zijn werk?

Zelf reizen

Veel leerlingen komen zelfstandig naar school, lopend vanaf de bushalte, op de fiets of sommige oudere leerlingen op de bromscooter. Degenen die moeilijk zelfstandig kunnen reizen, komen met de taxibus.

Stamgroep

Op vaste momenten in de week komen VSO-leerlingen samen in hun stamgroep, meestal om AVO-vakken en andere theorielessen te volgen. De andere dagen zijn de leerlingen van een VSO-groep verdeeld over de verschillende praktijkvakken of keuzevakken binnen de atelierlessen en gaan ze naar interne of externe stage. Op de dagen dat de oudere leerlingen externe stage hebben, komen ze niet op school.

Praktijkvakken

In VSO 1 en VSO 2 volgen alle leerlingen de vijf praktijkvakken: Tuin, Techniek, Koken, Schoonmaak/Verzorging en Interne stage. In VSO 3 volg je vooral de praktijkvakken die passen in de beroepsrichting die je het beste ligt.

Tuin

Bij het vak Tuin wordt gewerkt in het grote praktijklokaal binnen, de kas of de binnentuin van de school. Bij het zelf opkweken en verzorgen van groente, fruit en siergewassen op kleine schaal hoort natuurlijk ook grondbewerking: spitten en bemesten.

Techniek

In het praktijklokaal van Techniek wordt gewerkt met gereedschappen en machines voor hout- en metaalbewerking, kleine onderhoudswerkzaamheden en geoefend op de dagelijkse klusjes in en rond het huis.
Een ander onderdeel van het vak techniek heet ambachtelijk werk. Daarbij worden creatieve technieken geoefend bij maken van decoratieve dingen, zoals kaarsen, papier maché, mozaïeken enzovoort.

Koken

De ruime keuken bij de foyer van de vestiging Haydn is het domein van de kooklessen. Bij het koken hoort ook het plannen en inslaan van de boodschappen. De kookgroep verzorgt regelmatig de catering voor interne vergaderingen van school.

Verzorging/Schoonmaak

Het vak Verzorging/Schoonmaak gaat van persoonlijke hygiëne tot het gewone huishouden en de groothuishouding. Er wordt geoefend in een nagebouwde woning met een woon- en slaapkamer, keuken en natte ruimte met was- en droogapparatuur. Ook is er de mogelijkheid om je schoonmaakcertificaat te halen en bij een gerenommeerd schoonmaakbedrijf te oefenen.

Interne Stage

In dit praktijkvak worden de vaardigheden geoefend die je later nodig hebt om buiten de school te werken. Er zijn drie soorten interne stage: koffiedienst, huishoudelijke ondersteuning en hulpdienst. De stagiairs maken kennis met bediening, schoonmaak, licht administratief werk of klein onderhoudswerk. Ook het schoonhouden van het terrein rond de school hoort erbij.

Atelier

Een keer per week is er atelier, om kennis te maken met allerlei hobbies, bijvoorbeeld sport, creativiteit, kunst en toneel. De leerlingen mogen zelf kiezen wat ze een paar weken lang gaan doen en gaan daarna door naar een ander blok.

Stages

Alle leerlingen krijgen eerst interne stage voor ze buiten de school gaan stagelopen.
Na de interne stage gaan de meeste leerlingen een paar dagen per week op stage buiten school bij de dagbesteding, de sociale werkvoorziening of een vrij bedrijf. Er zijn heel veel verschillende stageplekken, zoals een pottenbakkersatelier, supermarkt, garagebedrijf, dagrestaurant, verhuisbedrijf, kinderboerderij, schoonmaakbedrijf of kwekerij. Ook kunnen stagiairs helpen bij de jongste kinderen op school.

Extra lessen

Wie dat wil, kan extra lessen volgen om dingen te leren die later bij werk of wonen van pas kunnen komen. Vaak gebeurt dat op een andere school, zoals het AOC. Wie graag magazijnwerk wil gaan doen kan misschien leren heftruckrijden, voor de bouw is een Veiligheidscertificaat Aannemersbedrijven (VCA) handig en wie bij een kinderboerderij wil werken kan over dierverzorging leren. Sommige leerlingen halen ook een bromfietsrijbewijs.

Sport

Naast de gewone gymnastieklessen kun je bij ‘atelier’ kennismaken met andere sporten, zoals judo of tennis. . Jaarlijks doet de school mee aan een schoolzaalvoetbaltoernooi.