Op It Twalûk wordt het schoolmaatschappelijk werk verzorgd door een consulente van MEE. Zij heeft ook zitting in de Commissie van Begeleiding. Voor eventuele ondersteuning kan contact worden gezocht met school of :

Contactpersoon voor It Twalûk:

Berber Penninga (schoolmaatschappelijk werk (MEE)
tel. 058 – 2027 826
E-mail: b.penninga@ittwaluk.nl

Regelingen en Vergoedingen

Het kan zijn dat uw kind in aanmerking kan komen voor vergoedingen/regelingen. Wilt u daar meer over weten dan kunt contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker. Maar u kunt ook contact opnemen met het wijkteam/gebiedsteam binnen uw eigen gemeente.