In het schoolplan staan de onderwijs inhoudelijke plannen omschreven voor de periode van 2019 – 2023. U kunt het schoolplan inzien door op onderstaande link te klikken.

schoolplan 2019 – 2023