In het schoolplan staan de onderwijs inhoudelijke plannen omschreven voor de periode van 2015 – 2019.

Wilt u het schoolplan inzien dan kan dat op school of door op schoolplan te klikken.