In het schoolplan staan de onderwijs inhoudelijke plannen omschreven voor de periode van 2023-2027.

U kunt het schoolplan inzien door op onderstaande link te klikken.

Schoolplan 2023-2027