Kosten

De school biedt een aantal faciliteiten, die niet uit de gewone onderwijsbekostiging van het Rijk kunnen worden betaald. Het gaat om de schoolreis of schoolkamp, melkgeld en extra evenementen.

Schoolreis of schoolkamp

De kosten van het schoolreisje of schoolkamp hangen af van het reisdoel en de lengte van het verblijf. De bedragen per leerling zijn € 25,- voor één dag, € 50,- voor twee dagen en € 75,- voor de driedaagse schoolreis. Voor een eventuele buitenlandse reis voor de oudste VSO-ers wordt nog een bedrag vastgesteld. De betaling van deze bijdrage wordt op dezelfde wijze als de overige ouderbijdragen geregeld door de administratie.

Melkgeld

De leerlingen van It Twalûk kunnen in de lunchpauze melk of karnemelk van school drinken. Dat kost € 30,- per jaar. Deze bijdrage is niet verschuldigd voor leerlingen, die hier geen gebruik van maken. Zij moeten zelf melk of ander drinken mee van huis nemen.

Schoolfonds

Uit het schoolfonds worden allerlei extra activiteiten bekostigd, zoals de sinterklaas- en kerstviering, de jaarafsluiting, ouderavonden en contactavonden. Bovendien komen de kosten van de ouderraad ten laste van dit fonds. De vrijwillige ouderbijdrage voor het schoolfonds bedraagt € 10,- per leerling per jaar; voor het Sinterklaascadeau wordt de ouders apart een bijdrage gevraagd.

Betalen

De ouderbijdrage wordt in drie delen geïnd: melkgeld per 1 oktober, het schoolreisje of schoolkamp per 1 januari en de zwemlessen per 1 april. De ouders ontvangen in oktober, januari en april een brief met het verzoek om het verschuldigde bedrag over te maken of contant te betalen. De ouderraad verstuurt apart een verzoek om de vrijwillige bijdrage voor het schoolfonds over te maken.