In het schooljaar 2022-2023 wordt er aan de ouders/verzorgers geen financiele bijdrage gevraagd voor het schoolreisje, schoolkamp en het schoolfonds van de Ouderraad.

Kosten

De school biedt een aantal faciliteiten, die niet uit de gewone onderwijsbekostiging van het Rijk kunnen worden betaald. Het gaat om de schoolreis of schoolkamp, melkgeld en extra evenementen.

Schoolreis of schoolkamp

De kosten van het schoolreisje of schoolkamp hangen af van het reisdoel en de lengte van het verblijf. De bedragen per leerling zijn € 25,- voor één dag, € 50,- voor twee dagen en € 75,- voor de driedaagse schoolreis. Voor een eventuele buitenlandse reis voor de oudste VSO-ers wordt nog een bedrag vastgesteld. De betaling van deze bijdrage wordt op dezelfde wijze als de overige ouderbijdragen geregeld door de administratie.

Schoolfonds

Uit het schoolfonds worden allerlei extra activiteiten bekostigd, zoals de sinterklaas- en kerstviering, de jaarafsluiting, ouderavonden en contactavonden. Bovendien komen de kosten van de ouderraad ten laste van dit fonds. De vrijwillige ouderbijdrage voor het schoolfonds bedraagt € 10,- per leerling per jaar; voor het Sinterklaascadeau wordt aan de ouders soms apart een bijdrage gevraagd.

Betalen

Vanaf het schooljaar 2021-2022 gaat It Twalûk gebruik maken van Schoolkassa voor de facturatie van de ouderbijdrage aan u als ouder/verzorgers mede ook voor het innen van de bijdrage van de ouderraad. U krijgt tegen de tijd van het schoolreisje/schoolkamp een mail met een link om via Ideal te betalen. U krijgt dan ook verdere informatie over de werkwijze en het bedrag.