Sinds schooljaar 2013-2014 zijn de scholen van SO Fryslân gestart met het verder professionaliseren van leerkrachten. Het ontwikkelen van goed onderwijskundig vakmanschap is ondergebracht in een gildestructuur: het Noordelijk Onderwijsgilde. Iedere leerkracht, onderwijsassistent en intern begeleider werkt hiermee aan zijn/haar professionele groei, wat de kwaliteit van onderwijs op scholen omhoog brengt. Met de permanente scholingsstructuur die hierbij hoort, willen we leerkrachten basisbekwaam en vakbekwaam scholen. Net als in andere beroepsgroepen wordt scholing een standaard onderdeel van een functie, waarmee vakkennis en vaardigheden worden onderhouden en overgedragen.

Ook het komende schooljaar volgen ruim 200 personeelsleden van SO Fryslân een scholingsmodule. Intern begeleiders bekwamen zich in het ondersteunen van leerkrachten.

SO Fryslân loopt met deze gezamenlijke professionalisering vooruit op het overheidsbeleid: vanaf augustus 2018 zal elke leraar geregistreerd moeten zijn in het RegisterLeraar, om zijn/haar ontwikkeling aan te kunnen tonen. Leerkrachten van SO Fryslân kunnen dat al vrijwillig vanaf dit schooljaar.