Het VSO heeft leerlingen van twaalf tot maximaal twintig jaar. Het onderwijs richt zich op de relatie van de leerling met de wereld om hem heen en is gericht op de toekomst. De centrale vraag is: Waar sta ik, waar wil ik naar toe.

Fasen
Het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) is verdeeld in drie fasen: VSO 1 met leerlingen van 12 tot 14, VSO 2 voor leerlingen van 14 tot 16 en VSO 3 met leerlingen van 16 tot 19 (maximaal 20 jaar).

Groepen
In verband met veranderende inzichten, mede door wet en regelgeving, hebben we echter gemeend om deze organisatievorm voor fase 2 en 3 los te laten. Het onderwijs is continue in ontwikkeling en dan met name in het speciaal onderwijs. We willen en moeten er naar streven om de leerlingen aan het eind van hun schoolloopbaan uit te laten stromen naar de voor hen meest geschikte uitstroombestemming. Op it Twalûk wordt er ook steeds meer gewerkt met certificering. Leerlingen kunnen een certificaat halen voor Zorg en Welzijn (schoonmaak en koken) en dit jaar voor het eerst ook voor houtbewerking. Voor het komende schooljaar willen we er naar streven om dit ook voor economie en groen (tuin) te realiseren.

De visie welke kort samengevat wordt in het motto ‘je leert wat je kan’ blijft gewoon staan als een huis. Om dat nog beter voor elkaar te krijgen hebben we de organisatie binnen de school aangepast.
Op it Twalûk werken we voortaan met sectoren (die waren er ook wel maar worden nu nadrukkelijker benoemd).
De sectoren zijn:

Sector Zorg & Welzijn (SVA):
leerroute Koken en leerroute Schoonmaak

Sector Economie(SVA):
leerroute Economie Intern en leerroute
Economie Extern – Jumbo

Sector Groen & Techniek (SVA):
leerroute Groen en leerroute Techniek – hout

Route VSO Variabel:
vakkenpakket 1: groen, techniek, atelier schoonmaak
vakkenpakket 2: economie-winkel, koken, atelier en schoonmaak

Alle leerlingen van VSO 2 en 3 zijn dus nu op basis van hun keuze ingedeeld in sector- groepen.
De sectorgroep is dan de stamgroep, waar de mentor verantwoordelijk voor is.
Het lijkt ons namelijk een goed idee om te gaan werken met mentoren omdat de leerlingen tijdens de week met verschillende leerkrachten en/of assistenten te maken krijgen (was ook dit jaar al zo). De mentor is zodoende verantwoordelijk voor de leerlingen die aan hem/haar zijn toegewezen.