Welkom bij het VSO van it Twalûk

 

‘Je leert wat je kan’, is de slogan die voor alle medewerkers en leerlingen van onze school de basis is van waaruit wij werken. It Twalûk is een school voor zeer moeilijk lerenden. Uitgangspunt voor het onderwijs is dat iedere leerling zijn of haar eigen mogelijkheden heeft. Het beste in een ieder naar boven halen is het doel,  leren wat je kan.

Binnen de school kan geoefend en geleerd worden om zoveel mogelijk ervaring op te doen en vaardigheden aan te leren en daardoor de reële mogelijkheden zo groot mogelijk te maken. De leerlingen kunnen op die manier zich voorbereiden op een passende toekomst. Ook de eigen zelfstandigheid ontdekken vinden we belangrijk, in een veilige omgeving die ruimte maakt om te mogen leren, waar betrokkenheid is en respect.

Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van It Twalûk;

De VSO groepen mogen nog niet naar school.

De VSO groepen worden dinsdag 2 juni weer op school verwaccht. Nadere informatie volgt nog.

 

Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van It Twalûk,

Volgens het kabinet kunnen de leerlingen van het SO weer naar school en van het VSO nog niet.
Het besluit is genomen maar er zitten voor ons nog vele onduidelijkheden aan het besluit.
De overkoepelende organisatie van het speciaal onderwijs (LECSO)  is vandaag nog in overleg met de regering en het RIVM.
Dit om nog duidelijker antwoorden te krijgen op een aantal vragen.
Vanmiddag, aan het einde van de middag,hopen we meer duidelijkheid te hebben en is er overleg met het bestuur.
Donderdag zullen we dan met een gezamenlijk standpunt komen en zult u nadere informatie krijgen over hoe we denken verder te gaan.
Wij vragen dus nog even om geduld.

Oebele Harmsma
directeur It Twalûk.

Mededeling van de SCHOOLARTS;

Voor vragen van ouders, leerlingen en school over het corona virus verwijst onze schoolarts naar de volgende websites waar actuele informatie en hulplijnen beschikbaar zijn.

www.ggdfryslan.nl , www.rijksoverheid.nl , www.rivm.nl.

In verband met het sluiten van de scholen en de corona uitbraak ben ik (schoolarts) via tel, mail of whats app bereikbaar (voor niet-corona vragen). Ouders en jongeren kunnen voor (niet corona zaken) dringende zaken contact met mij of de jeugdarts van de GGD op nemen.

Vacatures;

op dit moment hebben we geen  vacatures;