Welkom bij het VSO van it Twalûk

 

‘Je leert wat je kan’, is de slogan die voor alle medewerkers en leerlingen van onze school de basis is van waaruit wij werken. It Twalûk is een school voor zeer moeilijk lerenden. Uitgangspunt voor het onderwijs is dat iedere leerling zijn of haar eigen mogelijkheden heeft. Het beste in een ieder naar boven halen is het doel,  leren wat je kan.

Binnen de school kan geoefend en geleerd worden om zoveel mogelijk ervaring op te doen en vaardigheden aan te leren en daardoor de reële mogelijkheden zo groot mogelijk te maken. De leerlingen kunnen op die manier zich voorbereiden op een passende toekomst. Ook de eigen zelfstandigheid ontdekken vinden we belangrijk, in een veilige omgeving die ruimte maakt om te mogen leren, waar betrokkenheid is en respect.

 

Open Huis en Infomarkt;

Woensdag 26 februari  van 16.00  tot 18.00 organiseren wij op It Twalûk een open dag met een infomarkt . Voor meer info klik Hier

Vacatures;

op dit moment hebben we de volgende vacatures;

Vacature onderwijsassistent SO groep D.docx

Vacature onderwijsassistent VSO 1A en 1B